Lời Chúa - Chúa Nhật 10/01/2021

Suy niệm Lời Chúa – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Chúa Nhật 10/01/2021 – Lm. Phaolô Nguyễn Văn Công, C.Ss.R.

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube