Lời cảm ơn của đại diện các Tân Chức trong Lễ phong chức Phó Tế và Linh Mục DCCT

Lời cảm ơn của Tân Linh mục Giuse Quách Minh Đức – đại diện các Tân Chức trong Lễ phong chức Phó Tế và Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2020.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube