Lời cảm ơn của Cha Phó Giám Tỉnh DCCT trong Thánh Lễ Truyền chức Phó Tế và Linh Mục

Lời cảm ơn của Cha Phó Giám Tỉnh DCCT trong Thánh Lễ Truyền chức Phó Tế và Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2020.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube