Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Trang phục của Đức Trinh Nữ Maria

Trong video này, Linh mục Hoàng Xô Băng Dòng Chúa Cứu Thế, sẽ chia sẻ về ý nghĩa của những phối màu vẽ chân dung Đức Mẹ.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube