Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngôi Sao Tám Cánh

Video này giới thiệu ý nghĩa của ngôi sao tám cánh ở phần trên của khăn phủ đầu Đức Mẹ. Đây là biểu tượng cổ nhất về Đức Maria từ các hang toại đạo còn lại cho chúng ta.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube