Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Mẹ Thiên Chúa - Mẹ Chúa Cứu Thế

Video này giới thiệu tư thế của Đức Mẹ trong bức linh ảnh và giải thích những ký tự viết tắt phía trên bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube