Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Hai Thiên Thần

  • ĐMHCG
  • Thứ Năm, 09-07-2020 | 09:47:58

Các thiên thần là các sứ giả của Thiên Chúa. Trong bức linh ảnh này, các ngài dường như đang trao cho chúng ta mầu nhiệm ơn cứu độ chứa chan: Nhập Thể, Thương Khó, Cái Chết và Phục Sinh của Chúa Giêsu.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube