Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Đôi Chân Hài Nhi Giêsu

  • ĐMHCG
  • Thứ Sáu, 03-07-2020 | 06:37:34

Sứ điệp về niềm hy vọng chất chứa trong bức linh ảnh được truyền tải qua tư thế của Hài Nhi Giêsu.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube