Lectio Divina - một phương pháp suy niệm Lời Chúa dễ dàng và hiệu quả

Trong video này, chúng ta sẽ nghe linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT trình bày về một phương pháp suy niệm Lời Chúa truyền thống trong Hội Thánh: Lectio Divina.

Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI và Đức Giáo hoàng Phanxicô đều nhiều lần kêu gọi mọi người thực hành phương pháp này.

Quả thực, đây là một phương pháp suy niệm Lời Chúa vừa dễ dàng vừa rất hiệu quả.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube