Lc 9,23: Từ bỏ chính mình

Từ bỏ chính mình không có nghĩa là huỷ bỏ chính con người hay phẩm giá mình.

Từ bỏ chính mình có nghĩa là ý thức và đón nhận chính con người và cuộc sống của mình như là một ân huệ; và không tự tại nơi mình như thể chính mình là chủ tể của cuộc đời mình.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube