Lc 7,14b: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy!"

Chúng tôi mời bạn suy niệm về 3 yếu tố quan trọng trong lời Chúa Giêsu nói với người con trai đang được đem đi chôn của bà goá Nain: “Hỡi người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy!” (Lc 7,14b). Bởi vì, có lẽ đó cũng là lời Chúa Giêsu đang ngỏ với chính bạn, ngay lúc này…

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube