Lc 24,13-35: Chúa Phục Sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus

Trong video này, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện sẽ phân tích bản văn Tin Mừng Lc 24,13-35 mà Phụng vụ công bố trong Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm A.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube