"Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi !"

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 28 Thường Niên C: Lc 17,11-19.

11 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng : “Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi !” 14 Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. 

Chúng ta được mời gọi đọc bài Tin Mừng Chúa Nhật này trong suy niệm về những nỗ lực sống sự hiệp thông trong Hội Thánh. Trong cái nhìn đó, chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận rằng tình cảnh của mười người phong cùi trong bài Tin Mừng cũng có thể là tình cảnh của bản thân chúng ta trong thực tế hiện nay.

Ban đầu, có lẽ bệnh cùi chỉ xuất hiện như là những tổn thương nho nhỏ, nhưng rồi với thời gian, đến một lúc nào đó, nó trở thành một yếu tố tàn phá người bệnh.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chính bệnh cùi đã là yếu tố làm cho mười người cùi kia trở thành dị dạng, bất túc và đau đớn.

Thứ đến, bệnh cùi chính là yếu tố làm cho họ kết thành một nhóm cho dù giữa họ với nhau có rất nhiều dị biệt về chủng tộc, về tuổi tác, về văn hóa…

Cuối cùng, bệnh cùi làm cho họ hiện hữu bên lề cộng đồng xã hội và tôn giáo.

Đó cũng có thể là tình trạng của chúng ta, khi những tham vọng, những toan tính, những thói đời hay những chán nản, những thất bại, những cay đắng, những buồn phiền… gặm nhấm tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta trở nên dị dạng, kéo bè kết phái và sống bên lề cộng đoàn Hội Thánh.

Chúng ta được mời gọi hãy thưa với Đức Giêsu như mười người phong cùi trong bài Tin Mừng hôm nay: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng con!” (c.13). Và chắc chắn Ngài sẽ chữa lành chúng ta, cho dù rất nhiều khi chúng ta chẳng hề cảm nghiệm được sự hiện diện gần gũi của Ngài bên cạnh chúng ta.

Bên cạnh đó, còn một vấn đề quan trọng khác nữa: chúng ta phải có lòng tin tưởng vào Ngài và phải dám vâng lời Ngài, cho dù lệnh truyền của Ngài có vẻ không phù hợp với trật tự thông thường của các sự việc theo suy nghĩ của chúng ta. Mười người cùi trong bài Tin Mừng hôm nay đã tin tưởng và vâng phục như thế, cho nên “đang khi đi thì họ được sạch” (c.14).

Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube