Lăng nghe tiếng của Mục Tử đích thực (Ga 10,1-10)

Có tới hai lần trong bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng Ngài là cửa cho chiên ra vào. Tại sao Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại điều này?

Bối cảnh phía sau bài Tin mừng hôm nay đó là việc giới lãnh đạo Do thái cố tình đuổi người mù mới được Chúa chữa lành đi ra khỏi cửa Đền Thờ. Nhân sự việc này, Chúa khẳng định rằng Ngài chính là cửa đích thực để cho chiên được ra vào trong sự nâng niu, chăm sóc của Ngài.

Khác với những người Pharisêu cũng như giới lãnh đạo tôn giáo Do thái vốn là những kẻ chăn thuê, chẳng thiết tha chăm sóc cho đàn chiên, Chúa Giêsu khẳng định Ngài vừa là cửa chuồng chiên đồng thời cũng là vị mục tử nhân lành sẵn sàng hiến mạng sống mình vì đàn chiên.

Một hành động hiến mình lớn nhất của Đức Giêsu trong tư cách vị mục tử nhân lành, đó là Ngài sẵn sàng bước vào chốn chết chóc, nơi tất cả đàn chiên là nhân loại này đang bị giam cầm, để Ngài dẫn dắt nhân loại bước ra khỏi chốn tối tăm ấy.

Điều kiện duy nhất đối với đàn chiên là chú tâm nghe tiếng của người mục tử nhân lành.

Trong thế giới chúng ta đang sống ngày này có qúa nhiều tạp âm, có quá nhiều tiếng gọi của thế gian làm cho chúng ta có thể xao nhãng tiếng của Chúa. Những tạp âm đó có thể là tiếng gọi của tiền bạc, của danh vọng thế gian, của đam mê xác thịt và của đủ thứ học thuyết trần tục…. Bạn và tôi có ý thức được điếu đó hay không?

Tiếng gọi yêu thương của Vị Mục Tử Nhân Lành là Thiên Chúa vẫn hằng vẫy gọi chúng ta, nhưng chúng ta có đáp lại tiếng của Ngài hay chúng ta nghe theo tiếng vẫy gọi của những đam mê cùng với đủ thứ học thuyết trần tục đang mê hoặc bao người?

Antôn Hà Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube