Kinh Thánh và hai câu hỏi đầu tiên của Thiên Chúa

Trong video này, chúng ta sẽ suy nghĩ về hai câu hỏi đầu tiên và căn bản mà Thiên Chúa ngỏ với con người ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Đó là hai câu hỏi liên quan đến hai mối tương quan căn bản làm nên phận người. Bộ Kinh Thánh giúp chúng ta biết phải trả lời như thế nào cho hai câu hỏi đó.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube