Kinh Mân Côi - Chiêm ngắm mầu nhiệm Tình Yêu

Đây là video thứ 11 trong loạt video tìm hiểu về Đức Trinh Nữ Maria. Trong video này, Linh mục Micae Phạm Gia Lâm C.Ss.R. sẽ chia sẻ cho chúng ta chủ đề: Kinh Mân Côi – Chiêm ngắm mầu nhiệm Tình Yêu

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube