Không ngừng thưa “Xin vâng!”

Trong Thánh Lễ sáng thứ hai 4/4 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu tự vấn bản thân rằng mình đã thưa “Xin Vâng” hay đã không ứng đáp khi được Thiên Chúa mời gọi.

sta_marta_2Khi Thiên Chúa kêu gọi chúng ta, chúng ta có thưa “Xin Vâng” như Đức Maria không, hay chúng ta lảng tránh trả lời? Đức Thánh Cha Phanxicô đã hỏi như thế trong Thánh lễ thường nhật sáng 4/4 tại nhà nguyện Santa Marta, và mời gọi các tín hữu hãy biết trả lời “Xin Vâng” như Đức Maria đã làm.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nhắc đến những nhân vật luôn phó thác và nói lời xin vâng với Thiên Chúa, như Tổ phụ Abraham, ông Môsê, các ngôn sứ Giêrêmia và Isaia, trước khi ngài nói về mẫu gương “Xin vâng” của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng “đã luôn mở cửa tâm hồn mình để nói tiếng xin vâng cùng với Chúa Giêsu”.

“Lời xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria” – Đức Thánh Cha nói – “đã mở cánh của xin vâng của Chúa Giêsu”: “Này con xin đến để thực thi Thánh ý Ngài”, tiếng xin vâng đã luôn đi theo trong suốt cuộc đời Chúa Giêsu, thậm chí trên con đường khổ giá. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lời “Xin vâng” của Đức Maria là “lời xin vâng” của toàn bộ lịch sử cứu độ.

Chúa Giêsu là tấm gương về sự vâng phục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khi Chúa Giêsu cầu nguyện cùng với Chúa Cha để xin Chúa Cha cất khỏi mình chén đắng, Ngài cầu nguyện: “Xin cho Thánh ý Cha được thể hiện”.

“Trong Chúa Giêsu Kitô” – Đức Thánh Cha nhấn mạnh – “chúng ta có được tiếng xin vâng của Thiên Chúa, vì Ngài là tấm gương về sự vâng phục”.

Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn hiện diện trong Thánh lễ hãy suy ngẫm xem cách mình đáp lại tiếng Chúa mời gọi thế nào.

Minh Tuệ  (theo zenit.org)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube