Không ai có thể là một Kitô Hữu chỉ vì lợi ích bản thân

Một số tín hữu lầm tưởng rằng làm Kitô hữu là một vấn đề riêng tư cá nhân và vì thế, không chú ý đến chiều kích xã hội của tư cách và đời sống Kitô hữu của mình. Nhưng thực ra, trong tư cách cá nhân cũng như trong tư cách cộng đồng, không ai được phép là một Kitô hữu chỉ vì lợi ích bản thân hay cộng đồng nhỏ bé của mình mà thôi.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube