Khi dấn thân vào các thực tại xã hội, Giáo dân có hành động nhân danh Giáo Hội hay không?

Khi giáo dân sống các thực tại trần gian theo tinh thần Phúc âm là họ hành động với tư cách công dân của Nhà nước, theo trách nhiệm của chính họ.

Giáo hội, do sứ vụ tôn giáo của mình, không bị ràng buộc với bất kỳ hệ thống chính trị hay kinh tế nào

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube