Khai mạc tuần Đại Phúc - Giáo xứ Phước Bình, Giáo phận Bà Rịa 15h30 16/11/2019 trực tuyến

Khai mạc tuần Đại Phúc – Giáo xứ Phước Bình, Giáo phận Bà Rịa 15h30 16/11/2019
Đoàn Đại Phúc – DCCT Miền Nam

Video trực tuyến:

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube