Khai mạc Tuần Đại Phúc Giáo xứ Ninh Phát

IMG_4556

Đại Phúc là công việc mục vụ đặc trưng của Dòng Chúa Cứu Thế. Trước Tuần Đại Phúc khoảng một tháng, các Thừa sai đến Giáo xứ để chuẩn bị cho các tín hữu tâm hồn đón Tuần Đại Phúc, thời gian này gọi là Tiền phúc.

IMG_4546

IMG_4550

Giáo xứ Ninh Phát thuộc Hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Sài Gòn. Lúc 18g00 ngày 24/10/2020 các Linh mục Thừa sai DCCT đã đến khai mạc Tuần Đại Phúc. Vài tuần trước đó, các tín hữu cũng đã được chuẩn bị tâm hồn trong thời gian Tiền phúc. Thời gian Tiền phúc này, các xóm giáo lần lược rước kiệu linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp về từng gia đình để làm việc kính Mẹ và cầu nguyện cho Tuần Đại Phúc.

IMG_4531

IMG_4541

Đại Phúc là một phúc lớn lao mà Thiên Chúa ban xuống cho nhân loại, chính là Đức Giêsu Kitô. Mẹ Maria đã được diễm phúc là Người Nữ được Thiên Chúa chọn để mang đến cho nhân loại nguồn ơn Đại Phúc, là chính Chua Giêsu Con Mẹ. Vì thế Mẹ là linh hồn của Tuần Đại Phúc. Mẹ đi trước, dẫn lối đưa đường, đưa con cái Mẹ đến với nguồn ơn cứu độ.

IMG_4603

IMG_4614

Hôm nay, đoàn Thừa sai Đại Phúc, đến khai mạc Tuần Đại Phúc cho Giáo xứ Ninh Phát. Cùng với Mẹ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thừa sai tiếp tục lên đường, đến với từng con chiên trong Giáo xứ, viếng thăm, ủi an, ban các Bí tích. Đặc biệt dẫn dắt mọi tín hữu trong xứ đạo được hiệp nhất và qui tụ về cùng một đàn chiên duy nhất. Để tất cả cùng được xứng đáng đón nhận Hồng ân Đại Phúc.

 

 

IMG_4555

Nguyện xin Thiên Chúa Cha Toàn Năng, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp là bổn mạng của Tuần Đại Phúc, ban cho Tuần Đại Phúc được trổ hoa ơn cứu độ chan chứa, và cho mọi tín hữu trong xứ đạo được hưởng dồi dào ơn cứu độ chứa chan nơi Đức Kitô.

 

IMG_4509

IMG_4527

IMG_4561

IMG_4563

IMG_4565

IMG_4566

IMG_4585

IMG_4587

IMG_4589

IMG_4604

IMG_4608

IMG_4615

IMG_4616

Fx Nguyễn CSsR

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube