Khai mạc cuộc họp lần thứ 27 của Hội đồng Hồng y

Thứ Ba, 11-12-2018 | 20:56:46

“C9” Tiếp tục công việc cải cách Giáo triều Rôma

Cuộc họp lần thứ 27 của Hội đồng Hồng y đang diễn ra tại Vatican. C9, như nhóm thường được gọi, đang nghiên cứu các kế hoạch sửa đổi Tông Hiến “Pastor Bonus” về Giáo triều Rôma.

Schermata-2016-02-08-alle-13.20.35-740x403

Cuộc họp bắt đầu sáng hôm qua, thứ Hai 10/12, và kết thúc vào ngày thứ Tư 12/12.

Hội đồng Hồng y gồm có chín vị linh mục sau đây: Đức Hồng y Giuseppe Bertello, chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng của Nhà nước Thành phố Vatican; Đức Hồng Y Francisco Javier Errazuriz Ossa, tổng giám mục của thành phố Santiago, Chile; Đức Hồng Y Oswald Gracias, tổng giám mục của Bombay; Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục Munich; Đức Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinya, tổng giám mục Kinshasa, Congo; Đức Hồng Y Sean Patrick O hèMalley, tổng giám mục Boston; Đức Hồng Y George Pell, trưởng ban Thư ký Kinh tế (không có mặt, tại Úc); Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras; và Đức Hồng Y Pietro Parolin, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican. Tuy nhiên, hiện có tám thành viên hồng y, vì Hồng y Chile Errazuriz đã từ chức khỏi Hội đồng vào ngày 14 tháng 11 năm 2018.

 Hội đồng Hồng y gồm có chín vị Giám chức sau đây: Đức Hồng y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican; Đức Hồng Y Francisco Javier Errazuriz Ossa, nguyên Tổng Giám mục Santiago, Chile; Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Bombay; Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich; Đức Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng Giám mục Kinshasa, Congo; Đức Hồng Y Sean Patrick O’Malley, Tổng Giám mục Boston; Đức Hồng Y George Pell, Tổng Trưởng Thánh Bộ Kinh tế (không hiện diện, hiện đang có mặt tại Úc); Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, Tổng Giám mục Tegucigalpa, Honduras; và Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Tuy nhiên, hiện chỉ còn tám Hồng y thành viên, vì Đức Hồng y Errazuriz người Chile đã xin từ chức khỏi Hội đồng Hồng y vào ngày 14 tháng 11 năm 2018.

Các phiên họp làm việc được tổ chức vào buổi sáng từ 9 giờ đến 12 giờ 30, và vào buổi chiều, từ 4:30 đến 7 giờ tối, và được dành riêng để xem xét thêm về một số Thánh Bộ trong Giáo triều Rôma.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Tìm kiếm

Tin mới