Hướng dẫn về việc duy trì Đặc tính của Dòng Chúa Cứu Thế trong các Nhà thờ, Giáo xứ và Đền thờ của chúng ta

Enge

Tổng Công Hội lần thứ XXV đã đề nghị một cuộc nghiên cứu về cách thức công việc mục vụ trong các Nhà thờ của chúng ta có thể đáp ứng tốt hơn với những thách thức về mặt truyền giáo trong thế giới ngày nay và có thể trở thành những nơi của sự chào đón và gặp gỡ với Chúa Cứu Thế. Quyết định số 9 nêu rõ:

Các Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế và Công việc Mục vụ

Tổng Công Hội lần thứ XXV sẽ thiết lập một Ủy ban/ Cơ quan tiến hành một cuộc nghiên cứu chuyên sâu về cách thức các Nhà thờ và công việc mục vụ trong các nhà thờ của chúng ta (bao gồm cả các Giáo xứ) có thể đối phó với những thách thức của việc truyền giáo trong thế kỷ XXI, do đó đảm bảo rằng các nhà thờ của chúng ta trở thành nơi chào đón và gặp gỡ Chúa Cứu Thế.

Ủy ban Các Sáng kiến Truyền giáo Mới, thuộc Ban Thư ký Truyền giáo, đã đảm nhận nhiệm vụ này và tìm hiểu các khả năng đáp ứng quyết định này của Tổng Công Hội. Sau khi thực hiện phân tích và đối thoại nội bộ, Ủy ban đã soạn thảo một tài liệu làm việc và một quy trình phản ánh để thu hút sự tham gia của các cộng đồng thực hiện công việc mục vụ của họ trong các Nhà thờ, Giáo xứ và Đền thờ. Do đó, quá trình tham vấn đã được bắt đầu với sự tham gia của các nhóm trọng điểm ở một số cộng đồng này. Cha Bề trên Tổng Quyền đã nhận thức được công việc này và đã đưa ra một số đề xuất và khuyến nghị mà các thành viên Ủy ban đã kết hợp. Tiến trình tham vấn này đã được tiếp tục vào tháng 10 năm 2020 với sự phối hợp của các vị Tổng Cố vấn, các Điều phối viên Hội nghị và các Bề trên Giám tỉnh, với sự tham gia của các cộng sự viên giáo dân, những người hỗ trợ việc tông đồ của Dòng Chúa Cứu Thế trong các cộng đoàn tương ứng của họ.

Sau khi tổng hợp các đóng góp và đề xuất từ các cộng đoàn và cá nhân khác nhau, dự thảo đã được đệ trình Trung ương Dòng để được xét duyệt trong cuộc tham vấn vào tháng 6 năm 2021. Do đó, tài liệu hiện tại đã nhận được sự tán thành của Trung ương Dòng và hiện được trình bày cho toàn thể Hội Dòng như là tài liệu để suy tư và truyền cảm hứng trong các cộng đoàn đang thi hành sứ vụ mục vụ của họ tại các Nhà thờ, Giáo xứ và Đền thờ. Tài liệu này nhằm xem xét sứ vụ mục vụ của chúng ta trước những thách thức hiện tại và đồng thời xác định một cách rõ ràng cách thức nó thể hiện Đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế của chúng ta cũng như đáp ứng với những thách đố của thế giới ngày nay.

Trong khi tài liệu này phác thảo một số đặc điểm cần xác định sứ vụ mục vụ của chúng ta trong các Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, chúng tôi nhận thức được sự đa dạng tuyệt vời của những bối cảnh mà sứ vụ này được thực hiện. Do đó, chúng tôi công nhận rằng tài liệu này có giá trị miễn là nó được đọc và suy tư trong bối cảnh cụ thể và trong cộng đoàn. Trong mọi trường hợp, tiêu chí phân định được đưa ra trong Hiến pháp số 5 chỉ ra đường hướng chung cho tất cả:

“Sự ưu tiên cho những tình huống có nhu cầu mục vụ, nghĩa là việc truyền giáo theo nghĩa chặt chẽ cùng với sự lựa chọn ưu tiên người nghèo chính là lý do tại sao Dòng Chúa Cứu Thế tồn tại trong Giáo hội, và là biểu hiệu của sự trung thành với ơn gọi mà Hội Dòng đã lãnh nhận”.

Tài liệu gồm ba phần:

– Phần giới thiệu.

– Phần thứ hai xác định những đặc tính biểu trưng cho các Nhà thờ, Giáo xứ và Đền thờ Dòng Chúa Cứu Thế của chúng ta.

– Phần thứ ba cung cấp một số quy trình hoặc động lực có thể được sử dụng ở cấp độ Hội nghị, Đơn vị hoặc Cộng đoàn địa phương để phản ánh các đặc tính của Sứ vụ Dòng Chúa Cứu Thế, và để phân biệt các chiến lược mới nhằm duy trì và đào sâu đặc tính Dòng Chúa Cứu Thế.

Chúng tôi khuyến khích các Tu sĩ DCCT tiếp tục sử dụng nguồn tài liệu này như một điểm khởi đầu, xác định những yếu tố thiết yếu cần có trong việc thực thi sứ vụ của chúng ta tại các Nhà thờ, Giáo xứ và Đền thờ Dòng Chúa Cứu Thế.

BAN THƯ KÝ TRUYỀN GIÁO

ỦY BAN CÁC SÁNG KIẾN TRUYỀN GIÁO MỚI

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube