Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc tĩnh tâm quỹ I năm 2021

Hội ĐMHCG 1

Vào lúc 8h30 sáng nay 26/03/2021, gần 2000 hội viên thuộc các chi hội Mẹ Hằng Giúp từ các giáo phận Hà Nội, Bắc Ninh, Phát Diệm, Thái Bình… đã quy tụ về Đền Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà để tham dự kỳ tĩnh tâm quý 1 của Hội. Trước giờ tĩnh tâm các hội viên đã lãnh nhận bí tích giao hoà cách sốt sắng.

Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, đặc trách Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc, đã giảng tĩnh tâm và cử hành thánh lễ cho toàn Hội. Cách đặc biệt, trong thánh lễ sáng này có 250 hội viên mới được tuyên hứa, chính thức gia nhập Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc.

Hội ĐMHCG 3

Tạ ơn Chúa đã ban cho Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày càng phát triển về số lượng hội viên và chất lượng về lòng dùng kính Đức Mẹ.

Xin cho mỗi hội viên ngày càng sốt sắng trong đời sống đạo Đức để làm cho thế giới biết Mẹ ngang qua các hoạt động của Hội.

Hội ĐMHCG 2
Jos. Hữu Hoan

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube