Hội Ân nhân DCCT tại Việt Nam ở Hoa Kỳ mừng Lễ Thánh Giêrado- Bổn mạng Hội.

Thứ Tư, 24-10-2018 | 23:20:05

Hội Ân nhân DCCT tại Việt Nam ở Hoa Kỳ là một tổ chức phi lợi nhuận, nhận dâng cúng tiền bạc, của cải, tài năng hay thời gian của mọi người có lòng thành đóng góp vào công cuộc đào tạo Ơn Gọi và các việc mục vụ của Tỉnh DCCT tại Việt Nam. Hội được thành lập ở Hoa Kỳ đến nay được 9 năm. “Hội là một tổ chức duy nhất hiện nay trên nước Mỹ, được sự chấp thuận thành lập của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam với tất cả các văn bản bổ nhiệm cần thiết” (Lời giới thiệu của Cha nguyên Giám Tỉnh Vincent Phạm Trung Thành). Hội hiện có khoảng trên một ngàn Hội viên cư trú trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ.

Screen Shot 2018-10-24 at 11.18.18 PMNgày 21/10/2018, tại Trung tâm Công Giáo Việt Nam, thuộc Giáo phận Orange, Nam Cali, Hoa Kỳ, các Hội viên Hội Ân nhân DCCT tại Việt Nam ở Hoa Kỳ đã họp mừng Lễ Thánh Giêrađô Majella, bổn mạng Hội.

Như hàng năm, buổi Lễ được tổ chức long trọng với các nội dung tổng quát: Tĩnh tâm suy niệm về thánh Giêrađô trước Thánh lễ; Nghi thức Rước di ảnh hội viên quá cố để hiệp ý cầu nguyện; Phép lành cho các thai phụ và trẻ em;  Làm phép và phát bánh Thánh Giêrađô; Kết thúc với phần Tiệc mừng, văn nghệ do Ca đoàn Nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả Costa Mesa phụ trách và sau cùng là trao đổi thông tin của Hội và Tỉnh DCCT-VN.

Cha Phanxico Xavier Trần Văn Hân- Linh hướng Hội- đã giúp Cộng đoàn suy niệm về Thánh Giêrado, tu sỹ DCCT, bổn mạng Hội. Dựa vào Lời nguyện nhập Lễ chính ngày Lễ Thánh Giêrado: “Lạy Cha là Ðấng đã lôi kéo Thánh Giêrađô đến cùng Cha ngay từ thuở thanh xuân, và đã muốn cho thánh nhân nên giống hình ảnh Con Cha chịu đóng đinh vào thập giá, xin Cha cho chúng con biết theo gương Thánh nhân trở nên giống cũng một hình ảnh ấy”, Cha Linh hướng đã giúp Cộng đoàn suy niệm về một chiều kích trong cuộc đời Thánh nhân- ít được nhắc đến- đó là “chịu đau khổ, kết hiệp với Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thập Giá”. Hạnh tích Thánh Giêrado được nhắc nhớ nhiều đến những phép lạ, tình yêu thương của Ngài dành đặc biệt cho các trẻ em và thai phụ… Nhưng chính cuộc sống “nên giống hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào Thập giá” mới mang đến giá trị nên Thánh, và đây cũng chính là điều Giáo Hội mong muốn “cho chúng con biết noi gương Thánh nhân trở nên giống cũng một hình ảnh ấy”. Minh họa cho ý tưởng này, Cha Linh hướng kể ra nhiều hạnh tích Thánh Giêrado đã thực hiện trong suốt cuộc đời ngắn ngủi- 29 năm- trên dương thế chỉ để khát khao và thực hành “nên giống hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thập Giá” …

Screen Shot 2018-10-24 at 11.18.35 PMThánh Lễ đồng tế với phần đầu xướng danh các Hội viên Ân nhân đã qua đời, cùng các Nghi thức do các Cha DCCT và hai Thầy Phó Tế hiệp dâng ngay sau phần suy niệm.

Hội Ân nhân DCCT tại Việt Nam ở Hoa Kỳ đón nhận Hội viên gia nhập không phân biệt tuổi tác, những người đã qua đời cũng có thể được thân nhân xin gia nhập với các bổn phận và quyền lợi (hợp lý) như người sống. Hội viên được hưởng quyền lợi về tinh thần: được hưởng mọi ơn ích thiêng liêng do kinh nguyện, các việc mục vụ, tông đồ với DCCT tại Việt Nam; Trong mỗi giờ kinh phụng vụ và trong mỗi Thánh lễ hàng ngày của các Cộng đoàn DCCT đều dâng lời nguyện cầu cho các ân nhân; Vào ngày 2/11 hàng năm, các Cộng đoàn DCCT đều dâng một Thánh lễ cầu cho các ân nhân đã qua đời; Mỗi thứ bẩy đầu tháng trong giờ kính Đức Mẹ, các Trung tâm hành hương kính Đức Mẹ của Tỉnh Dòng đều có Thánh Lễ đặc biệt để cầu nguyện riêng cho ân nhân còn sống hay đã qua đời; Khi một ân nhân qua đời, Cộng đoàn DCCT gần nhất (hoặc Cha Linh hướng) sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện; Tại Hoa Kỳ, khi Hội viên đau ốm, hoạn nạn, Cha Linh hướng và Ban Điều hành sẽ thực hiện công việc nâng đỡ, ủi an…

Sứ mạng của các Tu Sỹ Dòng Chúa Cứu Thế là chuyên lo việc loan báo Tin Mừng cho những người bị bỏ rơi qua các hoạt động thừa sai: Rao giảng Tin Mừng cho người chưa biết Chúa, nhất là anh em dân tộc thiểu số; Giảng Tĩnh tâm cho các Cộng đoàn Dòng Tu, các Giáo Xứ, cho các tiến chức thánh; Quan tâm, chăm sóc và bênh vực người nghèo, người bị áp bức, bất công. Đặc biệt những nguời di dân xa quê, anh chị em khuyết tật, bệnh nhân nghèo, các bà mẹ mang thai muốn được “bảo vệ sự sống”; Nghiên cứu Thần Học Luân Lý và Mục vụ Giải Tội; Nhất là cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến mọi người; Thực hiện đấu tranh cho Công lý và Hòa bình bằng phương pháp cầu nguyện trong ôn hòa…

Hiện nay, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hiện diện trên khắp cả 3 miền Việt Nam: Nam, Bắc, Trung, và cả các mục vụ hải ngoại. Tỉnh Dòng có trên 352 Tu sỹ, trong đó có gần 245  Linh mục.

Screen Shot 2018-10-24 at 11.19.05 PM

LSD ghi nhanh

Tìm kiếm

Tin mới