Học Viện Thánh Anphongsô tiếp nối di sản của Thánh Anphongsô

Academia-Alphonsus-students-696x464

Là Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, Thánh Anphongsô Liguori không chỉ là một luật sư vĩ đại mà còn là một trong những nhà thần học luân lý vĩ đại nhất của thế kỷ mười tám. Ngay sau khi ngài được tuyên bố là Tiến sĩ Hội Thánh, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã bắt đầu nghĩ đến việc thành lập một Viện Thần học Luân lý – Cha Alfonso Amarante CSsR trình bày khi ngài giải thích nguồn gốc của Học viện Thánh Anphongsô trong một bài thuyết trình video.

Tiếp sau vị Giám Đốc Học viện, còn có các giáo sư Dòng Chúa Cứu Thế –  các Cha Martin McKeever CSsR, Aristide Gnada CSsR, Vimal Tirimanna CSsR, và Andrzej Wodka CSsR, cũng nói về các khía cạnh khác nhau của di sản Thánh Anphongsô trong thần học cũng như kinh nghiệm cá nhân về ơn gọi và mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế của họ với tư cách là các nhà thần học và thầy dạy.

Video “Tiếp nối Di sản Thánh Anphongsô – Học viện Anphongsô” là một phần của Dự án “Vì Thế giới” do các Học viên  Dòng Chúa Cứu Thế của Đại Chủng viện ở Tuchow, Ba Lan phát triển.

Link video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=335&v=9Te-8qQUubM&feature=emb_logo

Hoàng Việt chuyển ngữ (theo Scala News)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube