Học Viện Thánh Anphongsô và CĐ Mai Thôn dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Anrê

Thứ Tư, 27-09-2017 | 00:55:40

Vào lúc 16g ngày 26/09 vừa qua, Quý Cha CĐ Dòng Chúa Cứu Thế và quý Thầy Học Viện về bên linh cữu Thầy Anrê Trần Văn Vũ cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Thầy.


* Hình ảnh

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (1)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (2) 20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (3)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (4)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (5)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (6)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (7)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (8)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (9)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (10)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (11)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (12)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (13)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (14)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (15)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (16)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (17)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (18)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (19)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (20)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (21)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (22)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (23)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (24)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (25)

20170926 Hoc Vien Mai thon - Thay Vu (26)

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới