Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh, Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Sáu, 22-12-2017 | 17:59:03

Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh của các Ca Đoàn Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Chung trinh Giang Sinh

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới