Hình ảnh Xứ Đoàn Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua trao khăn, huy hiệu Tông đồ đội trưởng

Chúa Nhật, 20-05-2018 | 22:35:04

Hình ảnh Xứ Đoàn Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua trao khăn, huy hiệu Tông đồ đội trưởng

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (1)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (2)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (3)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (4)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (5)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (6)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (7)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (8)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (9)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (10)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (11)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (12)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (13)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (14)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (15)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (16)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (17)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (18)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (19)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (20)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (21)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (22)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (23)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (24)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (25)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (26)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (27)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (28)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (29)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (30)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (31)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (32)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (33)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (34)

20180520 Thieu Nhi Kito Vua (35)

 

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới