Hình ảnh Tĩnh Tâm Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua Đền Đức Mẹ Sài Gòn Mùa Chay 2018 ngày thứ III

Thứ Năm, 22-03-2018 | 00:38:13

“Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta”: (Mc 10,21a)

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 21/03/2018

Tĩnh tâm Mùa Chay dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua ngày thứ III

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(1)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(2)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(3)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(4)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(5)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(6)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(7)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(8)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(9)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(10)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(11)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(12)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(13)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(14)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(15)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(16)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(17)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(18)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(19)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(20)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(21)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(22)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(23)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(24)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(25)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(26)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(27)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(28)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(29)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(30)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(31)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(32)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(33)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(34)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(35)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(36)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(37)

21-03-2018-TT-thieu-Nhi-3-(38)

Tìm kiếm

Tin mới