Hình ảnh Tĩnh Tâm Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua Đền Đức Mẹ Sài Gòn Mùa Chay 2018 ngày thứ II

Thứ Ba, 20-03-2018 | 23:53:08

Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. (Mt 9, 21a)

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 20/03/2018

Tĩnh tâm Mùa Chay dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua ngày thứ II

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(1)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(2)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(3)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(4)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(5)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(6)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(7)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(8)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(9)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(10)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(11)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(12)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(13)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(14)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(15)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(16)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(17)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(18)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(19)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(20)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(21)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(22)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(23)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(24)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(25)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(26)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(27)

20-03-2018-Tinh-tam-Thieu-Nhi-2-(28)

Tìm kiếm

Tin mới