Hình ảnh Tĩnh Tâm Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua Đền Đức Mẹ Sài Gòn Mùa Chay 2018 ngày thứ I

Thứ Hai, 19-03-2018 | 23:52:28

Ngày 19/03/2018 Lễ thánh Giuse Bạn trăm năm Đức Maria Bổn Mạng Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, vào lúc 18g30′ bắt đầu khai mạc những ngày tĩnh tâm cho Giáo Xứ… mỗi giớ sẽ có ba ngày để chuẩn bị tâm hồn sống Mầu Nhiệm Vượt Qua một cách thiết thân với Chúa hơn qua biến cố chết và Phục Sinh mang ơn Cứu Chuộc cho trần gian…

Ba ngày đầu trong chín ngày tĩnh tâm: dành cho Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Chúa Kitô Vua..

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (1)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (2)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (3)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (4)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (5)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (6)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (7)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (8)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (9)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (10)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (11)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (12)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (13)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (14)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (15)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (16)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (17)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (18)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (19)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (20)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (21)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (22)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (23)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (24)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (25)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (26)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (27)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (28)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (29)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (30)

19-03-2018 Tinh tam Thieu Nhi 1 (31)

 

Tìm kiếm

Tin mới