Hình ảnh Thánh lễ thành lập Giáo Xứ Bình Hải, Giáo Hạt Quảng Ngãi

Thứ Sáu, 24-11-2017 | 19:24:03

Sáng nay ngày 24/11/2017 Đức Cha Matthêu Nguyễn Khôi về Giáo Họ Bình Hải, Giáo Hạt Quảng Ngãi dâng Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Giáo xứ Bình Hải và trao quyền Chánh xứ cho Cha Gioakim Nguyễn Quang Minh Dòng Chúa Cứu Thế Chhaau Ổ làm…

24-11-2017 Gx Binh Hai (1) 24-11-2017 Gx Binh Hai (2) 24-11-2017 Gx Binh Hai (3) 24-11-2017 Gx Binh Hai (4) 24-11-2017 Gx Binh Hai (5) 24-11-2017 Gx Binh Hai (6) 24-11-2017 Gx Binh Hai (7) 24-11-2017 Gx Binh Hai (8) 24-11-2017 Gx Binh Hai (9) 24-11-2017 Gx Binh Hai (10) 24-11-2017 Gx Binh Hai (11) 24-11-2017 Gx Binh Hai (12) 24-11-2017 Gx Binh Hai (13) 24-11-2017 Gx Binh Hai (14) 24-11-2017 Gx Binh Hai (15) 24-11-2017 Gx Binh Hai (16) 24-11-2017 Gx Binh Hai (17) 24-11-2017 Gx Binh Hai (18) 24-11-2017 Gx Binh Hai (19) 24-11-2017 Gx Binh Hai (20) 24-11-2017 Gx Binh Hai (21) 24-11-2017 Gx Binh Hai (22) 24-11-2017 Gx Binh Hai (23) 24-11-2017 Gx Binh Hai (24) 24-11-2017 Gx Binh Hai (25) 24-11-2017 Gx Binh Hai (26) 24-11-2017 Gx Binh Hai (27) 24-11-2017 Gx Binh Hai (28) 24-11-2017 Gx Binh Hai (29) 24-11-2017 Gx Binh Hai (30)

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới