Hình ảnh Thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Mừng Bổn Mạng Dòng Chúa Cứu Thế

Thứ Bảy, 09-12-2017 | 09:18:08

Vào lúc 18g ngày 08/12/2017 Cha phó Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ tế Thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. cùng với cha Phó Giám tỉnh có quý Cha ban quản trị Tỉnh Dòng, cha Bề trên chánh xứ Tôma, quý Cha…, quý Thầy Học viện Thánh Anphongso cùng đông đảo quý ông bà anh chị em Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn Chúa Mừng Mẹ được Chúa cho đặc ân “Vô Nhiễm Nguyên Tội” và Mừng Bổn Mạng của Nhà Dòng…

08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (1) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (2) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (3) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (4) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (5) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (6) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (7) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (8) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (9) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (10) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (11) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (12) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (13) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (14) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (15) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (16) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (17) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (18) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (19) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (20) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (21) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (22) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (23) 08-12-2017 Le Duc Me vo Nhiem (24)

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới