Hinh ảnh Thánh lễ An Táng Ông cố Phaolô Lưu Ngọc Châu thân phụ cha Gioan Luu Ngọc Quỳnh CSsR Hà nội

Thứ Bảy, 16-12-2017 | 17:16:53

Say nay vào lúc vào lúc 5 giờ, ngày 16 tháng 12 năm 2017 tại Nhà Thờ Khiết Tâm, Thủ Đức, cha Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Viêt Nam cùng đông đảo quý cha, quý Tu sĩ nam nữ cùng về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho linh hồn Phaolô thân phụ cha Gioan Luu Ngọc Quỳnh CSsR Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (1)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (2)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (3)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (4)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (5)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (6)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (7)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (8)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (9)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (10)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (11)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (12)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (13)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (14)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (15)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (16)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (17)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (18)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (19)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (20)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (21)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (22)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (23)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (24)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (25)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (26)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (27)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (28)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (29)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (30)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (31)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (32)

20171216 TL An Tang Ong Co C Quynh (33)

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới