Hình ảnh nghi thức Nhập quan và Thánh lễ cầu nguyện cho Bà Cố Agata

Thứ Bảy, 16-03-2019 | 22:19:23

Lúc 15g 00 chiều nay 16/03/2019 Cha Phao lô Lưu Quang Bảo Vinh chủ sự nghithức Nhập quan và chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho Thân Mẫu là Bà Cố Agata… Cùng đồng tế có Cha Giám Tỉnh, Cha phó Giám Tỉnh cùng quý Cha quý Thày trong Nhà Dòng, quý Cha Thân hữu, quý Tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân…

Nguyện xin Chúa đón Bà Cố Agata sớm vào hưởng Thánh Nhan Người.

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (1)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (4)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (5)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (6)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (8)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (9)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (11)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (12)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (14)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (15)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (20)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (23)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (25)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (27)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (29)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (30)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (31)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (37)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (42)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (44)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (45)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (46)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (47)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (48)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (49)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (51)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (53)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (55)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (56)

20190316 TL Tan Liem Ba Co Agats C Vinh (58)

 

Tìm kiếm

Tin mới