Hình ảnh nghi thức di quan Bà Cố Anna từ nhà về nhà thờ Giáo Xứ Giáo Xứ B’Sumrăc

Thứ Ba, 11-09-2018 | 00:22:55

Vào lúc 7g 00 sáng ngày 10/09/2018 Cha Phaolô K’ Nhoang cử hành nghi thức di quan Thân Mẫu về Nhà Thờ Giáo Xứ để chuẩn Thánh lễ đồng tế Tạ Ơn cuối cùng tại Nhà Thờ Giáo Xứ cầu nguyện cho Bà cố.

Nguyện Xin Thiên Chúa, Cha chúng ta đón linh hồn Anna vào trong vinh quang của Người…

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (1)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (1b)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (2)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (3)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (4)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (5)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (6)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (7)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (8)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (9)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (10)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (11)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (12)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (13)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (14)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (15)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (16)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (17)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (18)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (19)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (21)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (22)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (23)

10-09-2018 Nghi Thuc Di Quan (24)

Tìm kiếm

Tin mới