Hình ảnh Nghi thức Đêm Vọng Mừng Chúa Phục Sinh - Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua 2018

Chúa Nhật, 01-04-2018 | 14:01:22

Tưởng niệm Đức Kitô tử nạn và phục sinh đạt tới cao điểm trong đêm Vượt Qua này. Đây là đêm mà người Do Thái ăn thịt chiên và được cứu thoát. Đây là đêm mà Chúa Kitô đã đập tan xiềng xích của tội lỗi và sự chết. Đây là đêm mà Hội Thánh từ thuở ban đầu vẫn chờ mong Chúa đến.

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (1)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (2)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (3)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (4)

Nghi thức thắp Nến Phục Sinh: Gồm việc thánh hóa lửa, thắp nến, kiệu Nến Phục Sinh và trọng tâm là công bố Tin Mừng Phục Sinh.

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (5)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (6)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (7)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (8)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (9)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (10)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (11)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (12)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (13)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (14)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (15)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (16)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (17)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (18)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (19)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (20)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (21)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (22)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (23)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (24)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (25)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (26)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (27)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (28)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (29)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (30)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (31)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (32)

Phụng vụ Lời Chúa: Suy gẫm các việc kỳ diệu Chúa đã làm cho dân Người từ đầu, và dân Chúa tin tưởng vào lời hứa của Người.

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (33)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (34)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (35)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (36)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (37)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (38)

Phụng vụ Phép Rửa: Thánh hóa nước rửa tội và lặp lại lời cam kết bước theo Chúa Kitô khi chịu phép Rửa.

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (39)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (40)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (41)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (42)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (43)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (44)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (45)

31-03-2018 Thieu Nhi Vong PS (46)

Phụng vụ Thánh Thể: Dân Chúa được mời dự tiệc thánh mà Đức Kitô đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và phục sinh của Người.

Tìm kiếm