Hình ảnh cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR gặp gỡ Ông Bà Cố quý Thầy Tân Khấn 2018 và chuẩn bị Thánh lễ

Thứ Sáu, 29-06-2018 | 19:24:41

7g 30 ngày 28/06 trước Thánh lễ cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR  gặp gỡ Ông Bà Cố quý Thầy Tân Khấn 2018

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (1)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (2)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (3)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (4)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (5)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (6)

 

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (7)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (8)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (9)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (10)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (11)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (12)

Tập hát chuẩn bị cho Thánh lễ Tạ Ơn

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (13)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (14)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (15)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (16)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (17)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (18)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (19)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (20)

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (21)

 

Tìm kiếm

Tin mới