Hãy vui luôn trong Chúa!

Hãy hô to: “Abba, lạy Cha, Ngài chính là nơi nương ẩn trong trái tim chúng con”!

Cuộc sống của một người trưởng thành rõ ràng là có rất nhiều gánh nặng. Một trong các Thánh vịnh có nói, “Bài ca kính Chúa Trời, làm sao ta hát nổi nơi đất khách quê người? (x. Tv 137:4). Thiên Chúa đã kêu gọi, thậm chí đòi hỏi chúng ta cầu nguyện, tạ ơn Ngài vì tình yêu thương và lòng thành tín của Ngài. Thiên Chúa không muốn các gánh nặng cuộc sống hủy hoại niềm vui của chúng ta. Thay vào đó, Ngài mời gọi chúng ta đến với Ngài khi chúng ta mang gánh nặng nề và vất vả để Ngài cho chúng ta nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11:28-30)

prayer-quotes-lead-1573703099

Chiến đấu để cầu nguyện. Không ai có thể phủ nhận rằng cần có kỷ luật, có lòng yêu mến và tinh thần phục vụ để thực thi một cuộc sống cầu nguyện cách sống động. Quyết định cầu nguyện thường xuyên là điều gì đó khiến chúng ta đưa mình vào sự hiện diện của Thiên Chúa, điều đó giúp chúng ta có thể nhận được sự an ủi của Ngài và sẵn sàng thực thi ý Ngài. Trung tâm điểm của quyết định cầu nguyện đó chính là để tâm trí chúng ta nhớ lại tất cả những điều tốt đẹp Thiên Chúa đã làm trong quá khứ và “hình dung” những lời hứa đầy khoan dung của Ngài sẽ được thực hiện trong cuộc sống của chúng ta và trong thế giới này. Thỉnh thoảng nó rất dễ dàng, lời cầu nguyện và tạ ơn của chúng ta tuôn chảy như một dòng sông. Tuy nhiên, đa phần thì lời cầu nguyện đòi hỏi một chút rèn luyện về quyết tâm.

Thánh nữ Têrêsa Avila đã từng theo dõi và thấy lời cầu nguyện của ngài thường bắt đầu khá khó khăn, giống như việc thả một cái xô xuống giếng để lấy nước. Nhưng một khi thánh nhân đã kiên trì, ngài cảm nhận được một sự thay đổi, giống như giếng nước đã trở thành mạch nước trường sinh trong ngài (Gioan 4,14). Điều được bắt đầu bằng 90% sự nỗ lực của Thánh nữ được kết thúc bằng 90% từ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Điều này cũng có thể trở thành kinh nghiệm của mỗi người chúng ta nếu chúng ta biết cầu khẩn, kiên trì và nhận lãnh.

Ghi nhớ. Trong Thánh vịnh, chúng ta có ngay những ví dụ về cách thức mọi người cũng giống chúng ta tiến bước trong đức tin và quyết tâm cầu nguyện tạ ơn Thiên Chúa. Giống như Thánh nữ Têrêsa Avila, họ cũng bắt đầu bằng 90% nỗ lực của bản thân và kết thúc với những lời nguyện từ 90% sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Thường xuyên trong Thánh vịnh, chúng ta thấy ghi nhớ đóng một vai trò quan trọng trong việc biến những lời cầu nguyện của họ thành lời ca tụng tạ ơn ngập tràn niềm vui. Trong một số trường hợp, tác giả Thánh vịnh nhớ lại một tình cảnh thất vọng mà họ đã kêu cầu lên cùng Thiên Chúa và đã được nhận lời (Tv 116:1-2). Trường hợp khác, chúng ta đọc được về vua Đavít gặp khó khăn thử thách nhưng đã ghi nhớ lại những thuộc tính vĩnh cửu của Thiên Chúa, giúp vua lấy lại đức tin và lòng biết ơn trong khi chờ đợi Chúa đến cứu thoát vua (Tv 7:1-2,10)

Chúng ta cùng có thể quý trọng tất cả những gì Thiên Chúa đã làm. Thật tốt khi có một cuốn nhật ký ghi chép lại tất cả các cách thức chúng ta thấy Thiên Chúa thực hiện trong cuộc sống của chúng ta và trong suốt lịch sử cứu độ. Sau đó, chúng ta sẽ dựa trên những ghi nhớ này để đưa vào các lời cầu nguyện, chúng ta sẽ bắt đầu cảm nghiệm được một sự thay đổi trong ý định của chúng ta. Tâm hồn chúng ta sẽ được nâng lên, và việc ca tụng tạ ơn sẽ bắt đầu trôi nhẹ nhàng trong tâm hồn và trên môi miệng chúng ta. Những gì được khởi sự từ nỗ lực của chúng ta sẽ trở nên công trình của Chúa khi chúng ta để Thánh Thần của Sự Thật hoạt động trong chúng ta.

Trí tưởng tượng. Các tác giả Thánh vịnh cũng dùng trí tưởng tượng của họ để đưa tâm hồn họ đến với những lời ca ngợi đầy niềm vui. Họ đã họa lại hình ảnh Thiên Chúa là Đấng “đầy công minh” (TV65:6), hoặc  “áo Ngài mặn toàn oai phong lẫm liệt” (Tv 104:1). Họ cũng gọi Thiên Chúa là “Mục tử” (Tv 23:1), và là “Đức Vua vinh hiển” (Tv 24:7). Thiên Chúa đã nghiêng mình xuống nghe tiếng họ kêu và kéo họ ra khỏi hố diệt vong (Tv 40:2) và tất cả các tạo vật cùng nhảy mừng hoan hỷ tạ ơn Ngài (Tv 96:11-12). Những hình ảnh cụ thể này giúp họ ca ngợi trong niềm vui ngay cả trong những thử thách, và mở lòng họ ra đón nhận những mặc khải về tình yêu và lời hứa của Thiên Chúa.

Thật là tốt cho chúng ta khi cầu xin Chúa Thánh Thần khơi dậy trí tưởng tượng của chúng ta để chúng ta có thể cảm nhận được vinh quang của Thiên Chúa. Một lần nữa, việc này được bắt đầu bằng 90% sức lực của chúng ta, nhưng khi chúng ta đã kiên trì, chúng ta có thể khám phá ra Thần Khí nâng trí tưởng tượng của chúng ta lên và lấp đầy bằng hình ảnh về vương quyền và quyền năng của Thiên Chúa, hay lòng trắc ẩn từ tận sâu thẳm trong mỗi người chúng ta.

Sự hiểu biết. Cuối cùng, các tác giả thánh vịnh dùng sự hiểu biết của mình khi họ dâng lời ca tụng cho các tạo vật và không chỉ cho trời xanh (Tv 19:1-6), nhưng còn cho các  huấn lệnh của Chúa đang lớn lên trong họ (Tv 19:7-10). Khi họ đã ngẫm suy Lời Chúa, họ tạ ơn rằng “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi,” (Tv 119:105). Họ tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa khi sự thật sẽ giải phóng họ khỏi những suy nghĩ thất vọng và sợ hãi. (Tv 85:8-9; 91:14-16). Họ bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực và để tâm trí được tự do để ca ngợi sự tuyệt hảo của Thiên Chúa và tình yêu không bao giờ cạn của Ngài dành cho họ (Tv 73:15-28). Họ đã kêu cầu Đức Chúa và mở long họ để nghe tiếng Chúa trong tâm hồn họ (Tv 2:7-9; 110:1-4).

Giống như các tác giả thánh vịnh, chúng ta cũng có thể để tâm trí vào những sự thật không thể lay chuyển trong Tin Mừng. Điều này giúp chúng ta vượt qua được nhũng suy nghĩ tiêu cực thường xâm chiếm lời cầu nguyện cũng như cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta có thể học cách nói những điều như, “Tôi cảm tưởng như Thiên Chúa đã bỏ rơi tôi, nhưng tôi tin sự thật là Ngài yêu thương tôi và tôi sẽ ca tụng Ngài” (Tv 22). Hay khi chúng ta cảm thấy chúng ta không đo lường hết được, chúng ca có thể dựa vào sự thật về lòng thương xót của Thiên Chúa và mong ước của Ngài là đổ tràn niềm vui ơn cứu độ trên chúng ta. (Tv 51:5-7,12)

Công trình của Chúa Thánh Thần trong lời ca tụng của chúng ta. Ngay cả những nỗ lực nhỏ nhất của chúng ta khi cầu nguyện cũng có thể mang lại những giá trị vô hạn khi chúng ta dâng tất cả lên Thiên Chúa và tin rằng Ngài muốn chạm đến trái tim chúng ta. Thiên Chúa rất yêu thích khi chúng ta đến với Ngài. Ngài chạy đến gặp gỡ chúng ta giống như người cha của đứa con hoang đàng đã làm. Làm theo ý muốn của Ngài, chúng ra được nghỉ ngơi trong vòng tay của Ngài và nhận lấy tình yêu chúng ta không đáng có được.

Điều khởi đầu bằng sức lực của chúng ta và sự quyết tâm của chúng ta có thể được biến đổi khi chúng ta xin Chúa Thánh Thần nâng tâm hồn chúng ta lên (Tv 146:8). Trung tâm điểm của sự biến đổi này chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu trong chúng ta, niềm hy vọng chiến thắng. Giống như Thánh Têrêsa Avila, khi chúng ta múc nước từ giếng, ân sủng của Chúa sẽ bắt đầu tuôn tràn trong những lời nguyện thường xuyên ca tụng và tạ ơn phát ra từ môi miệng và tâm hồn của chúng ta.

Khi chúng ta mở lòng ra với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta một mặc khải rõ nét về Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta. Việc khám phá ra Chúa Giêsu trong cuộc sống có thể dẫn chúng ta đến sự hiểu biết tận cùng đó chính là Chúa Giêsu trong chúng ta đang ca ngợi Thiên Chúa Cha và tạ ơn Ngài. (Rm 1:8; Ep 5:20)

Khi chúng ta nâng hồn lên để cầu nguyện và tạ ơn, chúng ta nhớ lại những công trình sáng tạo và cứu độ tuyệt vời của Thiên Chúa, cùng việc khai sinh ra Hội Thánh trong ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Chúng con cầu nguyện một Lễ Hiện xuống mới đụng chạm đến mọi tâm hồn trên thế giới khi chúng con dang mong chờ ngày Ngài lại đến. Xin tuôn đổ Thần Khí xuống để chúng con có thể nâng hồn lên trong lời ca tụng, tạ ơn và hô to như những đứa con, “Abba, lạy Cha, xin cư ngụ vào lòng chúng con!”. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, lời ca tụng của chúng ta dâng lên cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô để ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta trên Trời.

Chuyển ngữ: Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam

Nguồn: wau.org (Rejoice in the Lord Always)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube