Giới trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Viếng Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR

Chúa Nhật, 16-09-2018 | 13:08:10

Cha linh hướng Anphongsô Trần Ngọc Hướng cùng anh chị em giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế viếng linh cữu Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR.

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (1)

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (2)

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (3)

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (4)

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (5)

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (6)

20180916 Gioi Tre Thua Sai CSsR Vieng Cha Anton (7)

Tìm kiếm

Tin mới