Giết con ông chủ để chiếm đoạt vườn nho

Hành động gian ác của các tá điền xuất phát từ tham vọng muốn chiếm đoạt vườn nho.

Họ giết các đầy tớ và nhất là giết người con của ông chủ, là để họ trở thành chủ nhân ông duy nhất của vườn nho.One they beat Another they stoned Another they killed

Đó không phải chỉ là chuyện xưa:

  • mỗi lần chúng ta hành xử như thể Nước Thiên Chúa là của riêng chúng ta,
  • mỗi lần chúng ta muốn chiếm lấy các thực tại thánh làm của riêng mình như thể mình mới là chủ nhân ông của các thực tại đó và có quyền phân phát cho ai tùy ý,
  • mỗi lần chúng ta biến giáo xứ, cộng đoàn… thành như của riêng mình, cho mình toàn quyền quyết định theo ý mình,
  • mỗi lần chúng ta hành xử trong Hội Thánh với tâm tưởng coi mình là quan trọng và tìm cách tạo ảnh hưởng…

là chúng ta đang cố chiếm đoạt vườn nho của Thiên Chúa!

Thánh Phaolô sẽ hành xử khác hẳn: “Chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên” (1Cr 3,9).

Lm. Ngọc Huỳnh

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube