Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật XXVI Thường Niên B - 30/09/2018

Chúa Nhật, 30-09-2018 | 16:49:34

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN B

30/9/2018

Văn Phòng Giáo Xứ trân trọng thông báo:

1/ Thứ Hai đầu tháng 01/10:6 giờ 00 Thánh lễ tại phòng hài cốt.

2/ Thứ Ba 02/10:18 giờ 00Học hỏi về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – ChaPhaolô Lưu Quang Bảo Vinh giảng thuyết_ 18g 30 Thánh lễ.

3/  Thứ Tư 03/10:15 giờ 00 Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

4/  Thứ Năm 04/10:18 giờ 00 Thánh lễ Giới Gia trưởng và Hiền mẫu

5/  Thứ Sáu 05/10:15 giờ 00 Thánh lễ Hội Lòng Chúa Thương Xót

6/ Chương trình “DOCAT”Sẽ tiếp tục khóa 4 vào các ngày Chúa Nhật 30/9 và 7/10 tại Lầu 3 – Phòng 1 Nhà Giáo lý từ 9 giờ 15 – 11 giờ 00. Nội dung: Quyền lực và Luân lý: Cộng đồng chính trị” Hướng dẫn: Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện.

7/Tháng 10Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ – Lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi:

  • 16 giờ 30 Rước kiệu Tôn Vinh Mẹ Maria chung quanh Nhà Thờ và Tu Viện
  • Vào lúc 12 g 00 tại Nhà Thờ có giờ kinh Mân Côi kính Đức Mẹ , bắt đầu từ ngày 01 đến ngày 31/10

 

  *Xin quí Cộng đoàn quan tâm tham dự.     

Văn Phòng Giáo Xứ Đức Hằng Cứu Giúp

38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài Gòn

 

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới