Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dâng lễ Cầu Nguyện cho Thầy Gioan Trần Văn Thâm lúc 17h 00 ngay 08/10/2018

Thứ Ba, 09-10-2018 | 08:53:26

Vào lúc 17g ngày 17/09/2018 Cha Bề trên chánh xứ Tôma Trần Quốc Hùng, cha phó xứ Phêrô Đỗ Minh Trí cùng với quý Cha và cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioan Trần Văn Thâm CSsR

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương sớm đón Thầy Gioan vào trong vòng tay yêu thương của Người..

08-10-2018 GX Duc Me 17g (1)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (2)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (3)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (4)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (5)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (6)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (7)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (8)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (9)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (10)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (11)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (12)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (13)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (14)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (15)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (16)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (17)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (18)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (19)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (20)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (21)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (22)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (23)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (24)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (25)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (26)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (27)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (28)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (29)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (30)

08-10-2018 GX Duc Me 17g (31)

Tìm kiếm

Tin mới