Giáo Tỉnh Hà Nội: Một số quy định về thủ tục hôn phối

Thứ Tư, 06-09-2017 | 21:24:08

Một số quy định về thủ tục hôn phối trong Giáo Tỉnh Hà Nội

1 2

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới