Giáo huấn Xã hội Công Giáo và nạn kỳ thị

Black Lives Matter vs All Lives Matter? Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội Công Giáo ngang qua DOCAT nói gì về vấn đề kỳ thị màu da, phân biệt chủng tộc?

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube