Giáo Hội có dè dặt trước chế độ dân chủ không?

Giáo Hội ủng hộ các hình thức lãnh đạo dân chủ, nhưng không lý tưởng hoá chúng. Vậy, Giáo Hội có phải dè dặt trước chế độ dân chủ không?

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube