Giáo Hội có “lấn sân” khi bàn đến các vấn đề xã hội?

Giáo Hội có “lấn sân” khi bàn đến các vấn đề xã hội không? Video này sẽ cho bạn câu trả lời.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube