Genfest 2018 bế mạc tại Manila với lời kêu gọi yêu thương, chia sẻ, và hiệp nhất

Thứ Ba, 10-07-2018 | 20:50:23