Ga 20,19-23: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần - Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Trong video này, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện sẽ phân tích bản văn Tin Mừng Ga 20,19-23 mà Phụng vụ công bố trong Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube